Co je čistá mzda?

Čistá mzda=hrubá mzda – zákonné srážky

Součástí hrubé mzdy jsou příplatky, základní mzda, prémie, odměny, náhrada mzdy. Rozeberme si jednotlivé výrazy a pojmy.

Srážky ze mzdy se rozdělují na zákonné a ostatní srážky. Zákonné srážky jsou ty, které může mzdová účetní srazit pracovníkovi ze mzdy bez jeho souhlasu. Jedná se například o zálohu na daň z přijmu, zdravotní a sociální pojištění.

Základní mzda je úkolová, časová a kombinovaná. Při úkolové mzdě je sestaven výkaz práce kde se uvede druh vykonávané práce, jednotka a sazba za jednotku. U časové mzdy musí být stanovený hodinový nebo měsíční tarif. Kombinovaná je kombinací jak úkolové, tak časové mzdy. Počítají se zde takzvané normohodiny, které dostávají vyplaceny například zedníci.

Příplatky za práci přesčas jsou přesčasové hodiny vykonávané ve stanové pracovní době. Dále se jedná o práci například ve státní svátky a za práci ve zhoršeném pracovním prostřední, například  práce v noci.

Odměny jsou vypláceny za práci vykonávanou mimo rámce popisu práce. Prémie jsou předem známy.

Náhrada mzdy je nárok mzdy za dovolenou a státní svátky.

Latest articles

Co je čistá mzda?

Ostrov Panny Marie ze skal

Jaký telefon k vánocům?

Jak oškubat bažanta

spot_imgspot_img

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img